Η μετακίνηση των μαθητών


Το σχολείο μας, σαν αγροτικό σχολείο, συγκεντρώνει παιδιά από μια αρκετά εκτεταμένη περιοχή. Η μετακίνηση των παιδιών από και προς το σχολείο γίνεται πρόβλημα που απαιτεί λύση.
Το έργο της μεταφοράς των μαθητών πρέπει να πληροί αυστηρά ορισμένες βασικές προϋποθέσεις: ασφάλεια (έλεγχος μεταφορικών μέσων, τήρηση κανόνων ασφαλείας, συνοδοί) συνέπεια (αυστηρά καθορισμένο ωράριο, τήρηση του σχολικού ωραρίου) και κόστος (μη επιβάρυνση των οικογενειών, διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος).
Γράψτε τις ιδέες σας και θα τις δείτε δημοσιευμένες εδώ.


Η μετακίνηση των μαθητών

Comments