Ομάδες και θεματικές περιοχές

Ψάχνουμε για εθελοντές συνεργάτες με: # ικανότητες στο hardware υπολογιστών # γνώση δικτύων # ικανότητες στην ζωγραφική-εικονογράφηση # ικανότητες στην ξυλουργική  # γνώσεις κηπουρικής # σπουδές στις κοινωνικές επιστήμες, επιστήμες αγωγής και δίκτυα Η/Υ # Αν θέλεις, μπορείς να βοηθήσεις

Η λειτουργία των ομάδων

Η δομή των ομάδων

Προβλήματα σχολικής ζωής

Η μετακίνηση των μαθητών

Το πρόβλημα: Το σχολείο μας, σαν αγροτικό σχολείο, συγκεντρώνει παιδιά από μια αρκετά εκτεταμένη περιοχή. Η μετακίνηση των παιδιών από και προς το σχολείο γίνεται πρόβλημα που απαιτεί λύση.
Το έργο της μεταφοράς των μαθητών πρέπει να πληροί αυστηρά ορισμένες βασικές προϋποθέσεις: ασφάλεια (έλεγχος μεταφορικών μέσων, τήρηση κανόνων ασφαλείας, συνοδοί) συνέπεια (αυστηρά καθορισμένο ωράριο, τήρηση του σχολικού ωραρίου) και κόστος (μη επιβάρυνση των οικογενειών, διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος).
Η ομάδα εργασίας:

Η λειτουργία του απογευματινού τμήματος του ολοήμερου

Η καθαριότητα της αυλής και η ανακύκλωση

Οι συγκεντρώσεις γονέων


Ψηφιακά δίκτυα-υποδομές

Γενικά: Οι σχολικές υποδομές χρειάζονται προσαρμογή στα μέτρα της εποχής μας, ώστε το σχολείο να μην φαντάζει απομεινάρι άλλων καιρών και να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του.
Σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε:
1. Τις ψηφιακές υποδομές: Βελτιώνουμε την συνδεσιμότητα του σχολείου μας. Μεγαλώνουμε το εργαστήριο ηλ. υπολογιστών με στόχο κάθε μαθητής να διαθέτει έναν σταθμό εργασίας. Φτιάχνουμε σχολικό file server, προσφέροντας άμεση πρόσβαση των μαθητών σε μορφωτικό υλικό. Στοχεύουμε στην δημιουργία γωνιάς υπολογιστή σε όλες τις τάξεις.
2. Την δικτύωση: Δημιουργούμε ένα σύνολο ιστότοπων-εργαλείων που επιτρέπουν την επικοινωνία σχολείου-μαθητή, μαθητών μεταξύ τους, του σχολείου μας με άλλα σχολεία, καθώς και γονέων-σχολείου. Αναπτύσσουμε Moodle εφαρμογές για υποστήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων του σχολείου μας και την ερευνητική δραστηριότητα μέσα σ' αυτό.
3. Την εργαστηριακή δομή του σχολείου: Φτιάχνουμε ένα εργαστήριο τέχνης-αίθουσα προβολών. Βελτιώνουμε τον σχολικό κήπο.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τα προβλήματα:
Η ομάδα εργασίας:

File server

Γωνιά υπολογιστή

Ιστότοποι

Moodle

Εργαστήριο τέχνης-Αίθουσα προβολών

Σχολικός κήπος

Προγράμματα-καινοτομία

Σχολική βία

Εκδηλώσεις

Μουσική εκπαίδευση

Ενσωμάτωση διδασκαλίας της ιστορίας της τέχνης


Comments