Πρόσφατη δραστηριότητα ιστότοπου

19 Ιουν 2012, 9:19 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε ένα αντικείμενο στο Εργασίες
19 Ιουν 2012, 9:18 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε ένα αντικείμενο στο Εργασίες
6 Φεβ 2011, 7:13 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος δημιούργησε τη σελίδα Περίκλειστη ή ανοιχτή κοινωνία;
14 Ιαν 2011, 9:40 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική σελίδα
14 Ιαν 2011, 9:27 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική σελίδα
14 Ιαν 2011, 9:26 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική σελίδα
14 Ιαν 2011, 9:25 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Τράπεζα ιδεών
14 Ιαν 2011, 9:24 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Τράπεζα ιδεών
14 Ιαν 2011, 9:24 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Τράπεζα ιδεών
14 Ιαν 2011, 9:24 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το inteligencia-colectiva.jpg στη σελίδα Τράπεζα ιδεών
14 Ιαν 2011, 9:13 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το inteligencia-colectiva-El microcosmos inventó el código abierto.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 9:09 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Inteligencia Colectiva 2.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 8:47 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Τράπεζα ιδεών
14 Ιαν 2011, 8:46 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το idea.jpeg στη σελίδα Τράπεζα ιδεών
14 Ιαν 2011, 8:42 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος δημιούργησε τη σελίδα Τράπεζα ιδεών
14 Ιαν 2011, 8:35 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Aproximación a la Inteligencia Colectiva.txt στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 8:27 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το planeta_web2.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 8:23 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το La cultura humana es profundamente colaborativa.txt στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 8:21 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Demostrada la existencia de la inteligencia colectiva.txt στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 8:19 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το LA REVOLUCIÓN INVISIBLE.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 8:16 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το La inteligencia colectiva-Majfud.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 8:13 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Pierre Lévy - La inteligencia colectiva, nuestra más grande riqueza.txt στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:33 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Inventing Organizations of the 21st Century:.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:29 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Democratizing Innovation.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:24 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε ένα αντικείμενο στο Εργασίες

παλαιότερα | νεότερα