Πρόσφατη δραστηριότητα ιστότοπου

14 Ιαν 2011, 7:24 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος πρόσθεσε ένα αντικείμενο στο Εργασίες
14 Ιαν 2011, 7:19 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το inteligenciaColectiva.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:15 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:15 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Συνεργατική μάθηση: από τη θεωρία στην πράξη.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:15 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Συνεργατική μάθηση 2.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:14 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Συνεργατική μάθηση.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:14 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:14 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Αναγωγισμός και Πολυπλοκότητα στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:13 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το Managing_collective_intelligence.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 7:13 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το COLLECTIVE intelligence.pdf στη σελίδα Αρχεία του Project
14 Ιαν 2011, 6:49 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική σελίδα
21 Νοε 2010, 8:09 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική σελίδα
21 Νοε 2010, 7:54 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες και θεματικές περιοχές
19 Νοε 2010, 10:36 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας
19 Νοε 2010, 7:43 μ.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος διέγραψε ένα αντικείμενο από Λίστα συμμετεχόντων
14 Νοε 2010, 1:14 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επισύναψε το arkas-PC.gif στη σελίδα Αρχεία του Project
17 Οκτ 2010, 2:22 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας
17 Οκτ 2010, 2:19 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας
17 Οκτ 2010, 2:16 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας
17 Οκτ 2010, 2:13 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας
17 Οκτ 2010, 2:08 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας
17 Οκτ 2010, 2:05 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας
17 Οκτ 2010, 2:03 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας
17 Οκτ 2010, 1:59 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας
17 Οκτ 2010, 1:58 π.μ. Ο χρήστης Γιάννης Ανδριόπουλος επεξεργάστηκε τη σελίδα Ομάδες εργασίας