Ένα βικιβιβλίο

αναρτήθηκε στις 7 Ιουλ 2010, 3:51 π.μ. από το χρήστη Γιάννης Ανδριόπουλος
Δημιουργούμε μαζί ένα συλλογικό βιβλίο, ασκούμενοι στην συν-διαχείριση δραστηριοτήτων και την συλλογική παραγωγή γνώσης.
Comments